Knjiga pritožb, predlogov in pohval

Pozdravljeni, člani in članice ter vsi tisti, ki boste to šele postali.

Pred vami je knjiga pritožb, predlogov in pohval, vezanih na delovanje skupin Licitacija ob dvajsetih in L.ob.20 – kolikor daš, imaš.

opa!V knjigo NE sodijo pritožbe in pohvale kupcev in prodajalcev in reševanje težav v zvezi s kupoprodajo.

Hvala za vaše mnenje.