Definicije

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe

Licitacija
Licitacija je javna prodaja, pri kateri ponudniki višajo ceno posameznemu artiklu.

Izklicna cena
Izklicna cena je tista cena, pri kateri se začne licitacija in izenačena ponudba že dobi kupca.

Pridržana cena
To je cena, po kateri ste pripravljeni prodati izdelek. V naših skupinah te cene zaradi tehničnih razlogov ne moremo imeti.

Cikel
Cikel je sestavljen iz nalaganja artiklov, licitianja in urejanja kupoprodaje. Dolg je en teden.

Artikel
Artikel je izdelek oz. skupina izdelkov, ki se jih prodaja v kompletu. Je lahko tudi en izdelek med ostalimi, ki so zraven za primerjavo oz. na izbiro po koncu licitacije.

Končna cena
Končna cena je tista cena, ki jo artikel doseže v času licitiranja.

Prva ponudba
Prva ponudba je prvi ponujeni znesek, ki je višji ali enak izklicni ceni ot. 0,50 € tam, kjer izklicne cene ni.

Višanje
Višanje je draženje artikla po veljavnih pravilih.

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe