Končne določbe

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe

Vsak član skupin »Licitacija ob dvajsetih« in »L.ob.20 – kolikor daš, imaš« s svojim članstvom potrjuje, da bo upošteval pravila.

V skupini sprejemamo le polnoletne člane.

Pravkar narejenih profilov ne sprejemamo.

Prodaja pod različnimi profili ni dovoljena.

Pravila se lahko spremenijo v času kupoprodaje oz. takrat, ko spremembe ne vplivajo na tekoči cikel licitacije.

O spremembah pravil boste obveščeni na zidu obeh skupin.

Spremenjena pravila začnejo veljati prvi dan naslednjega cikla licitacij.

Če tudi po spremembi pravil ostajate član ene ali obeh skupin Licitacije, se smatra, da se s pravili strinjate.

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe