Kršitve

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe

Spodaj so naštete kršitve pravil in sankcije.

Nalaganje artiklov

 • Preseženo število dovoljenih artiklov
  Brisanje odvečnih artiklov
 • Artikel brez opisa ali s pomanjkljivim opisom
  Brisanje artikla
 • Artikel brez IC v rdečih albumih
  Brisanje artikla
 • Artikel z IC v zelenih ali modrih albumih
  Brisanje artikla
 • Iz opisa se ne da razbrati, da gre za eno licitacijo
  Brisanje artikla
 • Artikel naložen v napačni album
  Brisanje artikla
 • Artikel naložen v svoj album ali na zid
  Brisanje albuma oz. artikla
 • Na slikah ni artikla, ki se konkretno prodaja
  Brisanje artikla.

Licitiranje

 • V komentarju ni zapisana ponudba
  Brisanje komentarja
 • Deljenje slike na zid
  Brisanje delitve in odstranitev artikla z zidu (ostane v albumu)
 • Všečkanje artikla
  Brisanje artikla z zidu (ostane v albumu)
 • Prodajalec zbriše izdelek pred koncem licitacije
  Izključitev iz skupin po dveh kršitvah
 • Kupec odstopi od ponudbe
  Izključitev iz skupin po dveh kršitvah

Kupoprodaja

 • O ukrepih bo odločalo častno razsodišče
 • Prodajalec ne želi prodati izdelka, čeprav bi moral
  Izključitev iz skupin po dveh kršitvah
 • Kupec ne želi kupiti izdelka, čeprav ima najvišjo ponudbo
  Izključitev iz skupin po dveh kršitvah

Seznam kršitev ni dokončen in se lahko sproti dopolnjuje.

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe