Splošna pravila

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve |Končne določbe

Časovnica

Cikel licitacije poteka v treh fazah:

  • Nalaganje artiklov
    Od petka do nedelje, do 20:00 poteka nalaganje artiklov.
  • Licitiranje
    Od nedelje, od 20:00 do srede, do 20:00 (rdeči in zeleni albumi – licitacija ob dvajsetih) oz. 20:20 (modri albumi – kolikor daš, imaš) poteka licitiranje artiklov.
  • Urejanje kupoprodaje
    Od konca licitacije do začetka nalaganja artiklov poteka urejanje kupoprodaje.

Vsak drugi teden se albume v celoti briše, drugače pa samo prodane artikle.

Nalaganje artiklov

Artikle nalagate v za to namenjene albume. Paziti morate, da ne presežete omejitve artiklov, določene za posamezne albume: rdeči in zeleni deset (10), modri pa dvajset (20). Omejitev velja za posamezni cikel.

Na fotografijah mora biti artikel, ki ga prodajate. Točno ta, ne enak z interneta. Slike, ki ne odražajo realnega stanja, niso dovoljene.

Prodajate lahko samo rabljene artikle. Nove izdelke lahko ponudite samo v rdečem albumu NOVO.

Paziti morate, da znotraj posameznega artikla poteka zgolj ena licitacija. Če je na fotografiji več artiklov, napišite, katerega ste dali na licitacijo. Ostali so lahko za primerjavo ali za izbiro po koncu licitacije.

K vsakemu artiklu sodijo opisi in teža oz. poštnina. Pri večjih artiklih naj bo tudi kraj prevzema.

Licitiranje

Licitiranje poteka tako, da se pod artikle v komentar zapiše ponujena vrednost. Ta mora biti višana po pravilih posameznega albuma.

Veljavna je tista ponudba, ki je oddana do srede do vključno 19:59 (rdeči in zeleni albumi) oz. do vključno 20:19 (modri albumi).

Upoštevata se vrstni red in časovni zapis oddanega komentarja na Facebook strežnikih.

Osveževanje artiklov ni dovoljeno, v komentar sodi zgolj licitiranje.

Urejanje kupoprodaje

Ko se konča licitiranje, imate čas za urejanje kupoprodaje, izmenjavo podatkov in dogovor o načinu pošiljanja, prevzema itd.

Prodani so vsi izdelki v rdečih in modrih albumih, ki imajo veljavno ponudbo. Izdelek dobi najvišja veljavna ponudba.

Prodani so tudi vsi artikli v zelenih albumih, ki imajo veljavno ponudbo in se prodajalec odloči, da je zadovoljen z doseženo ceno.

Pod prodane artikle napišite “PRODANO” in ime komentatorja z najvišjo ponudbo.

Po uspešnem dogovoru zapišite “UREJENO”.

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe