Zeleni albumi

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe

Artikle razvrstite v naslednje albume:

 • OTROCI (IGRAČE in OPREMA)
 • OTROCI (OBLAČILA in OBUTEV)
 • PONUDI NAD 50*
 • PONUDI NAD 200**
 • OSTALO (brez oblačil in obutve)

V zelenih albumih veljajo naslednja posebna pravila:

 • Albumi brez izklicnih cenartikel ne sme vsebovati izklicne cene
 • artikel ne sme biti nov
 • prodajalec se sam odloči, če bo prodal izdelek  ponudniku z najvišjo ponudbo.
 • če prodajalec izdelka ne proda, v komentar pod artikel zapiše “NI PRODANO”
 • v album lahko naložite največ deset artiklov na cikel
 • prva ponudba ne more biti manjša od 0,50 € in mora biti zaokrožena na 00 oz. 50 centov. Izjema je album Ponudi nad 50, kjer prva ponudba ne sme biti manjša od 50 €.
 • ponudbo se viša za najmanj 0,50 €, zaokroženo na 00 oz. 50 centov od prejšnje veljavne ponudbe
 • veljajo ponudbe, oddane do srede, do vključno 19:59.

*v albumu je najnižja veljavna ponudba 50 €
**v albumu je najnižja veljavna ponudba 200 €

Pravila : Definicije | Splošna pravila | Rdeči albumi | Zeleni albumi | Modri albumi | Kršitve | Končne določbe